• Bán/cho thuê xưởng 1.700m2 ở cụm công nghiệp VLXD Hố Nai 3, 40tr/tháng