• Bán/cho thuê nhà xưởng sx nhựa KV 7.487m2 ở An Phú, Thuận An, 13tr/m2
  • Bán/cho thuê nhà xưởng sx nhựa KV 7.487m2 ở An Phú, Thuận An, 13tr/m2
  • Bán/cho thuê nhà xưởng sx nhựa KV 7.487m2 ở An Phú, Thuận An, 13tr/m2
  • Bán/cho thuê nhà xưởng sx nhựa KV 7.487m2 ở An Phú, Thuận An, 13tr/m2
  • Bán/cho thuê nhà xưởng sx nhựa KV 7.487m2 ở An Phú, Thuận An, 13tr/m2