• Cho thuê xưởng xây mới trong KCN VSIP II A xã Vĩnh Tân rộng 10.000m2
  • Cho thuê xưởng xây mới trong KCN VSIP II A xã Vĩnh Tân rộng 10.000m2
  • Cho thuê xưởng xây mới trong KCN VSIP II A xã Vĩnh Tân rộng 10.000m2