• Cho thuê xưởng và sân bãi 25.143m2 ở KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, HCM
  • Cho thuê xưởng và sân bãi 25.143m2 ở KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, HCM
  • Cho thuê xưởng và sân bãi 25.143m2 ở KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, HCM
  • Cho thuê xưởng và sân bãi 25.143m2 ở KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, HCM
  • Cho thuê xưởng và sân bãi 25.143m2 ở KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, HCM