• Cho thuê xưởng sản xuất trong KCN Nhơn Trạch Đồng Nai rộng 20.000m2
  • Cho thuê xưởng sản xuất trong KCN Nhơn Trạch Đồng Nai rộng 20.000m2
  • Cho thuê xưởng sản xuất trong KCN Nhơn Trạch Đồng Nai rộng 20.000m2
  • Cho thuê xưởng sản xuất trong KCN Nhơn Trạch Đồng Nai rộng 20.000m2