• Cho thuê xưởng sản xuất rộng 1.200m2 trong KCN Biên Hòa 1 Đồng Nai
  • Cho thuê xưởng sản xuất rộng 1.200m2 trong KCN Biên Hòa 1 Đồng Nai