• Cho thuê xưởng sản xuất nông sản phường Tân Định thị xã Bến Cát, 3.200m2
  • Cho thuê xưởng sản xuất nông sản phường Tân Định thị xã Bến Cát, 3.200m2
  • Cho thuê xưởng sản xuất nông sản phường Tân Định thị xã Bến Cát, 3.200m2