• Cho thuê xưởng sản xuất gỗ ở xã Xuân Thới Đông Hóc Môn TPHCM, 5.000m2
  • Cho thuê xưởng sản xuất gỗ ở xã Xuân Thới Đông Hóc Môn TPHCM, 5.000m2
  • Cho thuê xưởng sản xuất gỗ ở xã Xuân Thới Đông Hóc Môn TPHCM, 5.000m2
  • Cho thuê xưởng sản xuất gỗ ở xã Xuân Thới Đông Hóc Môn TPHCM, 5.000m2