• Cho thuê xưởng sản xuất 4.000m2 trong KCN Hố Nai, Đồng Nai, 4 USD/m2
  • Cho thuê xưởng sản xuất 4.000m2 trong KCN Hố Nai, Đồng Nai, 4 USD/m2