• Cho thuê xưởng rộng 1.200m2 ở phường Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai
  • Cho thuê xưởng rộng 1.200m2 ở phường Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai
  • Cho thuê xưởng rộng 1.200m2 ở phường Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai