• Cho thuê xưởng phường Chánh Phú Hòa thị xã Bến Cát Bình Dương, 7.000m2
  • Cho thuê xưởng phường Chánh Phú Hòa thị xã Bến Cát Bình Dương, 7.000m2
  • Cho thuê xưởng phường Chánh Phú Hòa thị xã Bến Cát Bình Dương, 7.000m2
  • Cho thuê xưởng phường Chánh Phú Hòa thị xã Bến Cát Bình Dương, 7.000m2