• Cho thuê xưởng ở thị trấn Tân Thành huyện Bắc Tân Uyên Bình Dương, 840m2
  • Cho thuê xưởng ở thị trấn Tân Thành huyện Bắc Tân Uyên Bình Dương, 840m2
  • Cho thuê xưởng ở thị trấn Tân Thành huyện Bắc Tân Uyên Bình Dương, 840m2