• Cho thuê xưởng ngay ngã tư B752 phường Long Bình Biên Hòa rộng 4.800m2
  • Cho thuê xưởng ngay ngã tư B752 phường Long Bình Biên Hòa rộng 4.800m2
  • Cho thuê xưởng ngay ngã tư B752 phường Long Bình Biên Hòa rộng 4.800m2
  • Cho thuê xưởng ngay ngã tư B752 phường Long Bình Biên Hòa rộng 4.800m2