• Cho thuê xưởng nằm gần cảng Thạnh Phước Tân Uyên Bình Dương, 20.000m2
  • Cho thuê xưởng nằm gần cảng Thạnh Phước Tân Uyên Bình Dương, 20.000m2
  • Cho thuê xưởng nằm gần cảng Thạnh Phước Tân Uyên Bình Dương, 20.000m2