• Cho thuê xưởng mới xây dựng phường Tân Định Bến Cát Bình Dương, 2.500m2
  • Cho thuê xưởng mới xây dựng phường Tân Định Bến Cát Bình Dương, 2.500m2
  • Cho thuê xưởng mới xây dựng phường Tân Định Bến Cát Bình Dương, 2.500m2