• Cho thuê xưởng mới xây 25.200m2 ở KCN Phước Đông, Tây Ninh, 3.6 USD/m2
  • Cho thuê xưởng mới xây 25.200m2 ở KCN Phước Đông, Tây Ninh, 3.6 USD/m2
  • Cho thuê xưởng mới xây 25.200m2 ở KCN Phước Đông, Tây Ninh, 3.6 USD/m2
  • Cho thuê xưởng mới xây 25.200m2 ở KCN Phước Đông, Tây Ninh, 3.6 USD/m2