• Cho thuê xưởng may mặc phường An Phú thành phố Thuận An rộng 2.340m2
  • Cho thuê xưởng may mặc phường An Phú thành phố Thuận An rộng 2.340m2
  • Cho thuê xưởng may mặc phường An Phú thành phố Thuận An rộng 2.340m2