• Cho thuê xưởng khu vực phường Khánh Bình thị xã Tân Uyên rộng 60.000m2
  • Cho thuê xưởng khu vực phường Khánh Bình thị xã Tân Uyên rộng 60.000m2