• Cho thuê xưởng gỗ 3.000m2 ở Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương, 75tr/tháng
  • Cho thuê xưởng gỗ 3.000m2 ở Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương, 75tr/tháng
  • Cho thuê xưởng gỗ 3.000m2 ở Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương, 75tr/tháng