• Cho thuê xưởng gần đường Võ Nguyên Giáp phường Phước Tân Biên Hòa, 750m2
  • Cho thuê xưởng gần đường Võ Nguyên Giáp phường Phước Tân Biên Hòa, 750m2
  • Cho thuê xưởng gần đường Võ Nguyên Giáp phường Phước Tân Biên Hòa, 750m2
  • Cho thuê xưởng gần đường Võ Nguyên Giáp phường Phước Tân Biên Hòa, 750m2