• Cho thuê xưởng đối diện KCN Bàu Bàng xã Lai Uyên Bình Dương, 7.200m2
  • Cho thuê xưởng đối diện KCN Bàu Bàng xã Lai Uyên Bình Dương, 7.200m2
  • Cho thuê xưởng đối diện KCN Bàu Bàng xã Lai Uyên Bình Dương, 7.200m2