• Cho thuê xưởng 330m2 đường ĐT743, Bình Chuẩn, Thuận An, BD, 20tr/tháng
  • Cho thuê xưởng 330m2 đường ĐT743, Bình Chuẩn, Thuận An, BD, 20tr/tháng
  • Cho thuê xưởng 330m2 đường ĐT743, Bình Chuẩn, Thuận An, BD, 20tr/tháng