• Cho thuê xưởng 13.800m2 trong KCN An Phước, Đồng Nai, 4.3 USD/m2Cho thuê xưởng 13.800m2 trong KCN An Phước, Đồng Nai, 4.3 USD/m2
  • Cho thuê xưởng 13.800m2 trong KCN An Phước, Đồng Nai, 4.3 USD/m2
  • Cho thuê xưởng 13.800m2 trong KCN An Phước, Đồng Nai, 4.3 USD/m2
  • Cho thuê xưởng 13.800m2 trong KCN An Phước, Đồng Nai, 4.3 USD/m2
  • Cho thuê xưởng 13.800m2 trong KCN An Phước, Đồng Nai, 4.3 USD/m2