• Cho thuê xưởng 1.200m2 ở Tân Phước Khánh, Tân Uyên, BD, 80 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 1.200m2 ở Tân Phước Khánh, Tân Uyên, BD, 80 triệu/tháng