• Cho thuê nhà xưởng xã Phước Hòa huyện Phú Giáo Bình Dương, 14000m2
  • Cho thuê nhà xưởng xã Phước Hòa huyện Phú Giáo Bình Dương, 14000m2
  • Cho thuê nhà xưởng xã Phước Hòa huyện Phú Giáo Bình Dương, 14000m2