• Cho thuê nhà xưởng trong KCN Biên Hòa 1 Đồng Nai diện tích 2.500m2
  • Cho thuê nhà xưởng trong KCN Biên Hòa 1 Đồng Nai diện tích 2.500m2
  • Cho thuê nhà xưởng trong KCN Biên Hòa 1 Đồng Nai diện tích 2.500m2
  • Cho thuê nhà xưởng trong KCN Biên Hòa 1 Đồng Nai diện tích 2.500m2