• Cho thuê nhà xưởng tại phường Thạnh Xuân quận 12 TPHCM, rộng 320m2
  • Cho thuê nhà xưởng tại phường Thạnh Xuân quận 12 TPHCM, rộng 320m2
  • Cho thuê nhà xưởng tại phường Thạnh Xuân quận 12 TPHCM, rộng 320m2
  • Cho thuê nhà xưởng tại phường Thạnh Xuân quận 12 TPHCM, rộng 320m2