• Cho thuê nhà xưởng ở xã An Tây thị xã Bến Cát Bình Dương rộng 14.000m2
  • Cho thuê nhà xưởng ở xã An Tây thị xã Bến Cát Bình Dương rộng 14.000m2
  • Cho thuê nhà xưởng ở xã An Tây thị xã Bến Cát Bình Dương rộng 14.000m2
  • Cho thuê nhà xưởng ở xã An Tây thị xã Bến Cát Bình Dương rộng 14.000m2