• Cho thuê nhà xưởng ở phường Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương, 1.700m2
  • Cho thuê nhà xưởng ở phường Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương, 1.700m2
  • Cho thuê nhà xưởng ở phường Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương, 1.700m2
  • Cho thuê nhà xưởng ở phường Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương, 1.700m2