• Cho thuê nhà xưởng khu vực phường Phước Tân Biên Hòa Đồng Nai, 2.000m2
  • Cho thuê nhà xưởng khu vực phường Phước Tân Biên Hòa Đồng Nai, 2.000m2
  • Cho thuê nhà xưởng khu vực phường Phước Tân Biên Hòa Đồng Nai, 2.000m2