• Cho thuê kho chứa đồ nội thất đường Phạm Ngọc Thạch Thủ Dầu Một, 900m2
  • Cho thuê kho chứa đồ nội thất đường Phạm Ngọc Thạch Thủ Dầu Một, 900m2
  • Cho thuê kho chứa đồ nội thất đường Phạm Ngọc Thạch Thủ Dầu Một, 900m2
  • Cho thuê kho chứa đồ nội thất đường Phạm Ngọc Thạch Thủ Dầu Một, 900m2