• Cho thuê kho 4.320m2 ở Phú Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai, 50.000đ/m2
  • Cho thuê kho 4.320m2 ở Phú Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai, 50.000đ/m2
  • Cho thuê kho 4.320m2 ở Phú Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai, 50.000đ/m2