• Cho thuê hoặc bán xưởng sản xuất gỗ xã An Lập Dầu Tiếng, 11.408m2
  • Cho thuê hoặc bán xưởng sản xuất gỗ xã An Lập Dầu Tiếng, 11.408m2
  • Cho thuê hoặc bán xưởng sản xuất gỗ xã An Lập Dầu Tiếng, 11.408m2
  • Cho thuê hoặc bán xưởng sản xuất gỗ xã An Lập Dầu Tiếng, 11.408m2