• Cho thuê hoặc bán xưởng phường Tân Hiệp thị xã Tân Uyên, khuôn viên 52.000m2
  • Cho thuê hoặc bán xưởng phường Tân Hiệp thị xã Tân Uyên, khuôn viên 52.000m2
  • Cho thuê hoặc bán xưởng phường Tân Hiệp thị xã Tân Uyên, khuôn viên 52.000m2