• Cho thuê đất và xưởng rộng 7.000m2 ở ngã 3 Tân Vạn thị xã Dĩ An, Bình Dương
  • Cho thuê đất và xưởng rộng 7.000m2 ở ngã 3 Tân Vạn thị xã Dĩ An, Bình Dương
  • Cho thuê đất và xưởng rộng 7.000m2 ở ngã 3 Tân Vạn thị xã Dĩ An, Bình Dương
  • Cho thuê đất và xưởng rộng 7.000m2 ở ngã 3 Tân Vạn thị xã Dĩ An, Bình Dương