• Cho thuê đất trống làm bãi đậu xe rộng 10.000m2 ở Phường An Phú Thuận An, BD
  • Cho thuê đất trống làm bãi đậu xe rộng 10.000m2 ở Phường An Phú Thuận An, BD
  • Cho thuê đất trống làm bãi đậu xe rộng 10.000m2 ở Phường An Phú Thuận An, BD
  • Cho thuê đất trống làm bãi đậu xe rộng 10.000m2 ở Phường An Phú Thuận An, BD