• Cho thuê đất trống gần cảng Thạnh Phước thị xã Tân Uyên rộng 5.000m2
  • Cho thuê đất trống gần cảng Thạnh Phước thị xã Tân Uyên rộng 5.000m2
  • Cho thuê đất trống gần cảng Thạnh Phước thị xã Tân Uyên rộng 5.000m2