• Cho thuê đất ở xã Hố Nai huyện Trảng Bom diện tích 10.000m2
  • Cho thuê đất ở xã Hố Nai huyện Trảng Bom diện tích 10.000m2
  • Cho thuê đất ở xã Hố Nai huyện Trảng Bom diện tích 10.000m2