• Cho thuê/bán xưởng sản xuất máy móc cơ khí 848m2 ở Thuận An, BD
  • Cho thuê/bán xưởng sản xuất máy móc cơ khí 848m2 ở Thuận An, BD
  • Cho thuê/bán xưởng sản xuất máy móc cơ khí 848m2 ở Thuận An, BD
  • Cho thuê/bán xưởng sản xuất máy móc cơ khí 848m2 ở Thuận An, BD