• Cho thuê/bán xưởng KV 20.000m2 ở KCN Giang Điền, Đồng Nai, 4.5 USD/m2
  • Cho thuê/bán xưởng KV 20.000m2 ở KCN Giang Điền, Đồng Nai, 4.5 USD/m2
  • Cho thuê/bán xưởng KV 20.000m2 ở KCN Giang Điền, Đồng Nai, 4.5 USD/m2