• Cho thuê 6 nhà xưởng trong KCN Sóng Thần Bình Dương diện tích 40.000m2
  • Cho thuê 6 nhà xưởng trong KCN Sóng Thần Bình Dương diện tích 40.000m2
  • Cho thuê 6 nhà xưởng trong KCN Sóng Thần Bình Dương diện tích 40.000m2
  • Cho thuê 6 nhà xưởng trong KCN Sóng Thần Bình Dương diện tích 40.000m2