• Cho thuê 3 xưởng mới xây tổng 20.000m2 Ở Bình Dương, 3.5 USD/m2
  • Cho thuê 3 xưởng mới xây tổng 20.000m2 Ở Bình Dương, 3.5 USD/m2
  • Cho thuê 3 xưởng mới xây tổng 20.000m2 Ở Bình Dương, 3.5 USD/m2
  • Cho thuê 3 xưởng mới xây tổng 20.000m2 Ở Bình Dương, 3.5 USD/m2
  • Cho thuê 3 xưởng mới xây tổng 20.000m2 Ở Bình Dương, 3.5 USD/m2