• Cho thuê 3 nhà xưởng xây mới trong KCN Hố Nai 3 Đồng Nai, 6.000m2