• Cho thuê 3 nhà xưởng phường Tân Định thị xã Bến Cát Bình Dương, 8.000m2
  • Cho thuê 3 nhà xưởng phường Tân Định thị xã Bến Cát Bình Dương, 8.000m2
  • Cho thuê 3 nhà xưởng phường Tân Định thị xã Bến Cát Bình Dương, 8.000m2