• Cho thuê 2.500m2 xưởng làm mặt bằng kinh doanh ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương
  • Cho thuê 2.500m2 xưởng làm mặt bằng kinh doanh ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương
  • Cho thuê 2.500m2 xưởng làm mặt bằng kinh doanh ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương
  • Cho thuê 2.500m2 xưởng làm mặt bằng kinh doanh ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương