• Cho thuê 2 xưởng trong cụm công nghiệp Tân Mỹ Bình Dương, 12.000m2