• Bán xưởng sản xuất phường Uyên Hưng thị xã Tân Uyên Bình Dương, 2.500m2
  • Bán xưởng sản xuất phường Uyên Hưng thị xã Tân Uyên Bình Dương, 2.500m2
  • Bán xưởng sản xuất phường Uyên Hưng thị xã Tân Uyên Bình Dương, 2.500m2