• Bán xưởng sản xuất phân bón trong KCN Mỹ Phước 2 Bình Dương, 10.000m2
  • Bán xưởng sản xuất phân bón trong KCN Mỹ Phước 2 Bình Dương, 10.000m2
  • Bán xưởng sản xuất phân bón trong KCN Mỹ Phước 2 Bình Dương, 10.000m2
  • Bán xưởng sản xuất phân bón trong KCN Mỹ Phước 2 Bình Dương, 10.000m2 Bán xưởng sản xuất phân bón trong KCN Mỹ Phước 2 Bình Dương, 10.000m2