• Bán xưởng nhựa phế liệu tái sinh 11.200m2 ở KCN Rạch Bắp, Bến Cát, BD
  • Bán xưởng nhựa phế liệu tái sinh 11.200m2 ở KCN Rạch Bắp, Bến Cát, BD
  • Bán xưởng nhựa phế liệu tái sinh 11.200m2 ở KCN Rạch Bắp, Bến Cát, BD
  • Bán xưởng nhựa phế liệu tái sinh 11.200m2 ở KCN Rạch Bắp, Bến Cát, BD