• Bán xưởng lắp ráp máy phát điện phường Khánh Bình thị xã Tân Uyên, 12.800m2
  • Bán xưởng lắp ráp máy phát điện phường Khánh Bình thị xã Tân Uyên, 12.800m2